ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำแท่ง ครึ่งสลึง , 1 สลึง , 2 สลึง ราคาทองคำแท่ง 1 บาท

ADVERTISEMENT

ราคาทองคำแท่งวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่ง ชนิด 96.5% ประจำวัน พุธ ที่ 27/02/2562 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อ เวลา 09:31 น. ปรับตัว +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง 27/02/2562

รับซื้อ (บาท)

19,650.00

ขายออก (บาท)

19750.00

สถานการณ์ราคาทองคำแท่ง สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทองคำแท่ง ประจำวัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น. ราคาเปลี่ยนแปลง +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง (ทองคำ 96.5%) ราคาทองคำวันนี้ พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,650.00 บาท ขายออกบาทละ 19750.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง ครึ่งสลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองคำแท่ง ครึ่งสลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 2,469 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง ครึ่งสลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 4,938 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 9,875 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่ง ชนิด 96.5% ราคาทองแท่งย้อนหลัง

วันที่฿รับซื้อ฿ขายออก฿ปรับ
27 ก.พ. 62 19,650.0019750.00+50
26 ก.พ. 62 19,600.0019,700.000
25 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00-50
23 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00+50
22 ก.พ. 62 19,550.0019,650.00-50
21 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00-50
20 ก.พ. 62 19,650.0019,750.00-50
19 ก.พ. 62 19,550.0019,650.00+50
18 ก.พ. 62 19,500.0019,600.00+50
16 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00+50
15 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
14 ก.พ. 62 19,350.0019,450.00-50
13 ก.พ. 62 19,350.0019,450.00-50
12 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
11 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00-50
09 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00+50
08 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
07 ก.พ. 62 19,250.0019,350.00-50
06 ก.พ. 62 19,400.0019,500.000
05 ก.พ. 62 19,400.0019,500.000
04 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00-50
02 ก.พ. 62 19,450.0019,550.000
01 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00-50
31 ม.ค. 62 19,450.0019,550.000
30 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-50
29 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00+50
28 ม.ค. 62 19,350.0019,450.000
26 ม.ค. 62 19,350.0019,450.00+200
25 ม.ค. 62 19,150.0019,250.000
24 ม.ค. 62 19,150.0019,250.00-50
23 ม.ค. 62 19,250.0019,350.000
22 ม.ค. 62 19,250.0019,350.00+50
21 ม.ค. 62 19,200.0019,300.00-50
19 ม.ค. 62 19,250.0019,350.000
18 ม.ค. 62 19,250.0019,350.00-50
17 ม.ค. 62 19,350.0019,450.00+50
16 ม.ค. 62 19,300.0019,400.00-50
15 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
14 ม.ค. 62 19,500.0019,600.00+50
12 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
11 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-50
10 ม.ค. 62 19,500.0019,600.00+50
09 ม.ค. 62 19,400.0019,500.000
08 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
07 ม.ค. 62 19,450.0019,550.000
05 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-100
04 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
03 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
02 ม.ค. 62 19,600.0019,700.00+50
01 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
31 ธ.ค. 61 19,600.0019,700.00-50
29 ธ.ค. 61 19,650.0019,750.00+50
28 ธ.ค. 61 19,600.0019,700.00+50
27 ธ.ค. 61 19,500.0019,600.000
26 ธ.ค. 61 19,500.0019,600.00-50
25 ธ.ค. 61 19,450.0019,550.00+50
24 ธ.ค. 61 19,400.0019,500.00+50
22 ธ.ค. 61 19,350.0019,450.00-50
21 ธ.ค. 61 19,400.0019,500.00+50
20 ธ.ค. 61 19,300.0019,400.00+50
19 ธ.ค. 61 19,250.0019,350.000