ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้ แหวนทอง สร้อยคอ ครึ่งสลึง , 1 สลึง , 2 สลึง , 1 บาท

ADVERTISEMENT

ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำรูปพรรณ ชนิด 96.5% ประจำวัน พุธ ที่ 27/02/2562 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อ เวลา 09:31 น. ปรับตัว +50 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ 27/02/2562

รับซื้อ (บาท)

19,298.68

ขายออก (บาท)

20250.00

สถานการณ์ราคาทองคำรูปพรรณ สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทองรูปพรรณ ประจำวัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น. ราคาเปลี่ยนแปลง +50 บาท

ราคาทองรูปพรรณ (ทองคำ 96.5%) ราคาทองคำวันนี้ พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,298.68 บาท ขายออกบาทละ 20250.00 บาท

ราคาทองคำ รูปพรรณ ครึ่งสลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองรูปพรรณ ครึ่งสลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 2,531 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองรูปพรรณ ครึ่งสลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำ รูปพรรณ 1 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 5,063 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำ รูปพรรณ 2 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขายออกที่ราคา 10,125 บาท (อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำรูปพรรณ ชนิด 96.5% ราคาทองรูปพรรณย้อนหลัง

วันที่฿รับซื้อ฿ขายออก฿ปรับ
27 ก.พ. 62 19,650.0019,750.00+50
26 ก.พ. 62 19,600.0019,700.000
25 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00-50
23 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00+50
22 ก.พ. 62 19,550.0019,650.00-50
21 ก.พ. 62 19,600.0019,700.00-50
20 ก.พ. 62 19,650.0019,750.00-50
19 ก.พ. 62 19,550.0019,650.00+50
18 ก.พ. 62 19,500.0019,600.00+50
16 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00+50
15 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
14 ก.พ. 62 19,350.0019,450.00-50
13 ก.พ. 62 19,350.0019,450.00-50
12 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
11 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00-50
09 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00+50
08 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00+50
07 ก.พ. 62 19,250.0019,350.00-50
06 ก.พ. 62 19,400.0019,500.000
05 ก.พ. 62 19,400.0019,500.000
04 ก.พ. 62 19,400.0019,500.00-50
02 ก.พ. 62 19,450.0019,550.000
01 ก.พ. 62 19,450.0019,550.00-50
31 ม.ค. 62 19,450.0019,550.000
30 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-50
29 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00+50
28 ม.ค. 62 19,350.0019,450.000
26 ม.ค. 62 19,350.0019,450.00+200
25 ม.ค. 62 19,150.0019,250.000
24 ม.ค. 62 19,150.0019,250.00-50
23 ม.ค. 62 19,250.0019,350.000
22 ม.ค. 62 19,250.0019,350.00+50
21 ม.ค. 62 19,200.0019,300.00-50
19 ม.ค. 62 19,250.0019,350.000
18 ม.ค. 62 19,250.0019,350.00-50
17 ม.ค. 62 19,350.0019,450.00+50
16 ม.ค. 62 19,300.0019,400.00-50
15 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
14 ม.ค. 62 19,500.0019,600.00+50
12 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
11 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-50
10 ม.ค. 62 19,500.0019,600.00+50
09 ม.ค. 62 19,400.0019,500.000
08 ม.ค. 62 19,400.0019,500.00-50
07 ม.ค. 62 19,450.0019,550.000
05 ม.ค. 62 19,450.0019,550.00-100
04 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
03 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
02 ม.ค. 62 19,600.0019,700.00+50
01 ม.ค. 62 19,550.0019,650.00-50
31 ธ.ค. 61 19,600.0019,700.00-50
29 ธ.ค. 61 19,650.0019,750.00+50
28 ธ.ค. 61 19,600.0019,700.00+50
27 ธ.ค. 61 19,500.0019,600.000
26 ธ.ค. 61 19,500.0019,600.00-50
25 ธ.ค. 61 19,450.0019,550.00+50
24 ธ.ค. 61 19,400.0019,500.00+50
22 ธ.ค. 61 19,350.0019,450.00-50
21 ธ.ค. 61 19,400.0019,500.00+50
20 ธ.ค. 61 19,300.0019,400.00+50
19 ธ.ค. 61 19,250.0019,350.000