ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 1 สลึง 2 สลึง ราคาทอง 1 บาท

ADVERTISEMENT

ราคาทองวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวัน พุธ ที่ 27/02/2562 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อ เวลา 09:31 น. ปรับตัว +50 บาท

ราคาทองคำแท่ง 27/02/2562

รับซื้อ (บาท)

19,650.00

ขายออก (บาท)

19,750.00

ราคาทองรูปพรรณ 27/02/2562

รับซื้อ (บาท)

19,298.68

ขายออก (บาท)

20250.00

สถานการณ์ราคาทอง สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น. ปรับ +50 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ราคาทองคำวันนี้ พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,650.00 บาท ขายออกบาทละ 19,750.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,298.68 บาท ขายออกบาทละ 20250.00 บาท

ราคาทองคำ รูปพรรณ ครึ่งสลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาขายออก 2,531 บาท อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ ราคาทองครึ่งสลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำ รูปพรรณ 1 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาขายออก 5,063 บาท อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ ราคาทอง 1 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองคำ รูปพรรณ 2 สลึง วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทอง 2 สลึง วันนี้ วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาขายออก 10,125 บาท อ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ ราคาทอง 2 สลึง ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ)

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ชนิด 96.5% ราคาทองคำแท่ง และ ราคาทองคำรูปพรรณ ย้อนหลัง

ราคาทองคำแท่งราคาทองรูปพรรณ
วันที่฿รับซื้อ฿ขายออก฿รับซื้อ฿ขายออก฿ปรับ
27 ก.พ. 62 19,650.0019,750.0019,298.6820,250.00+50
26 ก.พ. 62 19,600.0019,700.0019,253.2020,200.000
25 ก.พ. 62 19,600.0019,700.0019,253.2020,200.00-50
23 ก.พ. 62 19,600.0019,700.0019,253.2020,200.00+50
22 ก.พ. 62 19,550.0019,650.0019,192.5620,150.00-50
21 ก.พ. 62 19,600.0019,700.0019,253.2020,200.00-50
20 ก.พ. 62 19,650.0019,750.0019,298.6820,250.00-50
19 ก.พ. 62 19,550.0019,650.0019,192.5620,150.00+50
18 ก.พ. 62 19,500.0019,600.0019,147.0820,100.00+50
16 ก.พ. 62 19,450.0019,550.0019,101.6020,050.00+50
15 ก.พ. 62 19,400.0019,500.0019,056.1220,000.00+50