สถิติหวยมาเลย์กันยายน เบอร์มาเลย์ย้อนหลัง 2562 หวยมาเลย์กันยายนออกตัวไหน

ADVERTISEMENT

สถิติหวยมาเลย์ ออกเดือนกันยายน

สถิติหวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี Malaysia Magnum 4D ออกเดือนกันยายน หวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี Malaysia Magnum 4D สถิติหวยมาเลย์เดือนกันยายนย้อนหลัง เบอร์มาเลย์ย้อนหลัง งวดประจำเดือนกันยายน ปี 2561 หวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี ที่มักจะออกบ่อยๆใน เดือนกันยายน

สถิติหวยหวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี ออกเดือนกันยายน

ตรวจหวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี เดือนกันยายนย้อนหลัง 2561

หวยมาเลย์ แม็กนั่ม4ดี 1ST 2ND 3RD
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 30 ก.ย. 2563  พุธ 30 ก.ย. 63 7369 9004 1614
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563  อาทิตย์ 27 ก.ย. 63 9061 9958 0929
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 26 ก.ย. 2563  เสาร์ 26 ก.ย. 63 3780 4187 3694
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563  พุธ 23 ก.ย. 63 2859 7575 4941
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 2563  อาทิตย์ 20 ก.ย. 63 8496 3384 2189
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 19 ก.ย. 2563  เสาร์ 19 ก.ย. 63 8486 5749 2098
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2563  พุธ 16 ก.ย. 63 8689 4444 6824
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 13 ก.ย. 2563  อาทิตย์ 13 ก.ย. 63 6695 7920 9972
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 12 ก.ย. 2563  เสาร์ 12 ก.ย. 63 9311 9118 9978
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 9 ก.ย. 2563  พุธ 9 ก.ย. 63 0735 8740 4518
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย. 2563  อาทิตย์ 6 ก.ย. 63 5643 9874 0816
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 5 ก.ย. 2563  เสาร์ 5 ก.ย. 63 8962 6847 6895
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 2 ก.ย. 2563  พุธ 2 ก.ย. 63 6961 5236 4726
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 29 ก.ย. 2562  อาทิตย์ 29 ก.ย. 62 5374 8345 6993
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 28 ก.ย. 2562  เสาร์ 28 ก.ย. 62 5574 1007 1201
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 25 ก.ย. 2562  พุธ 25 ก.ย. 62 1833 3944 3975
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2562  อาทิตย์ 22 ก.ย. 62 3201 3254 8597
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 21 ก.ย. 2562  เสาร์ 21 ก.ย. 62 6353 3213 4976
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 18 ก.ย. 2562  พุธ 18 ก.ย. 62 1784 7439 3297
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย. 2562  อาทิตย์ 15 ก.ย. 62 4881 0394 0939
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 14 ก.ย. 2562  เสาร์ 14 ก.ย. 62 1832 9635 8014
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 11 ก.ย. 2562  พุธ 11 ก.ย. 62 8857 3849 7669
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 10 ก.ย. 2562  อังคาร 10 ก.ย. 62 7748 0797 8232
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย. 2562  อาทิตย์ 8 ก.ย. 62 4293 1190 4538
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 7 ก.ย. 2562  เสาร์ 7 ก.ย. 62 0459 3492 9709
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 4 ก.ย. 2562  พุธ 4 ก.ย. 62 1318 1066 0070
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 ก.ย. 2562  อาทิตย์ 1 ก.ย. 62 9407 7546 8279
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 30 ก.ย. 2561  อาทิตย์ 30 ก.ย. 61 0214 7998 2237
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 29 ก.ย. 2561  เสาร์ 29 ก.ย. 61 5639 3568 4022
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 26 ก.ย. 2561  พุธ 26 ก.ย. 61 4045 3297 3273
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 25 ก.ย. 2561  อังคาร 25 ก.ย. 61 3292 4763 6847
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ย. 2561  อาทิตย์ 23 ก.ย. 61 3134 2635 1396
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 19 ก.ย. 2561  พุธ 19 ก.ย. 61 1640 9825 3033
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย. 2561  อาทิตย์ 16 ก.ย. 61 0688 0459 6398
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 12 ก.ย. 2561  พุธ 12 ก.ย. 61 5535 6345 6465
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ย. 2561  อาทิตย์ 9 ก.ย. 61 3061 9717 6002
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 8 ก.ย. 2561  เสาร์ 8 ก.ย. 61 5442 2057 8817
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 5 ก.ย. 2561  พุธ 5 ก.ย. 61 5278 0672 2363
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 4 ก.ย. 2561  อังคาร 4 ก.ย. 61 2856 1899 8763
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 2 ก.ย. 2561  อาทิตย์ 2 ก.ย. 61 1159 6386 7272
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 1 ก.ย. 2561  เสาร์ 1 ก.ย. 61 7274 1115 1214
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 30 ก.ย. 2560  เสาร์ 30 ก.ย. 60 0735 5680 3366
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2560  พุธ 27 ก.ย. 60 5996 6625 3514
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ย. 2560  อาทิตย์ 24 ก.ย. 60 5886 6562 2525
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 23 ก.ย. 2560  เสาร์ 23 ก.ย. 60 2478 1169 4818
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 20 ก.ย. 2560  พุธ 20 ก.ย. 60 3359 9979 0476
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ย. 2560  อาทิตย์ 17 ก.ย. 60 6505 0978 6124
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 16 ก.ย. 2560  เสาร์ 16 ก.ย. 60 9693 0024 3792
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 13 ก.ย. 2560  พุธ 13 ก.ย. 60 2479 8914 7796
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ย. 2560  อาทิตย์ 10 ก.ย. 60 9371 9422 3533
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 9 ก.ย. 2560  เสาร์ 9 ก.ย. 60 5548 4054 4259
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 6 ก.ย. 2560  พุธ 6 ก.ย. 60 6782 2135 9232
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 5 ก.ย. 2560  อังคาร 5 ก.ย. 60 3931 4982 6668
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ก.ย. 2560  อาทิตย์ 3 ก.ย. 60 0819 0220 1612
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 2 ก.ย. 2560  เสาร์ 2 ก.ย. 60 8830 6159 3104
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 28 ก.ย. 2559  พุธ 28 ก.ย. 59 7947 4237 7344
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 27 ก.ย. 2559  อังคาร 27 ก.ย. 59 6060 1710 0887
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 25 ก.ย. 2559  อาทิตย์ 25 ก.ย. 59 0443 0950 9488
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 24 ก.ย. 2559  เสาร์ 24 ก.ย. 59 0802 1429 2548
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 21 ก.ย. 2559  พุธ 21 ก.ย. 59 5825 6856 0577
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 18 ก.ย. 2559  อาทิตย์ 18 ก.ย. 59 4125 8989 4879
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 17 ก.ย. 2559  เสาร์ 17 ก.ย. 59 1465 2512 9271
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 14 ก.ย. 2559  พุธ 14 ก.ย. 59 3761 1438 0884
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ย. 2559  อาทิตย์ 11 ก.ย. 59 2364 5572 5452
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 10 ก.ย. 2559  เสาร์ 10 ก.ย. 59 4956 8867 4194
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 7 ก.ย. 2559  พุธ 7 ก.ย. 59 7725 6314 4498
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 6 ก.ย. 2559  อังคาร 6 ก.ย. 59 1373 1617 9176
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.ย. 2559  อาทิตย์ 4 ก.ย. 59 6761 9845 3302
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 3 ก.ย. 2559  เสาร์ 3 ก.ย. 59 3617 5039 4693
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 30 ก.ย. 2558  พุธ 30 ก.ย. 58 8542 2949 6190
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2558  อาทิตย์ 27 ก.ย. 58 6735 4456 2435
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 26 ก.ย. 2558  เสาร์ 26 ก.ย. 58 9280 5071 8348
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2558  พุธ 23 ก.ย. 58 7502 5511 0563
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 2558  อาทิตย์ 20 ก.ย. 58 7612 2893 1180
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 19 ก.ย. 2558  เสาร์ 19 ก.ย. 58 3682 8289 3858
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2558  พุธ 16 ก.ย. 58 5122 8020 5636
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 13 ก.ย. 2558  อาทิตย์ 13 ก.ย. 58 8149 3782 4283
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 12 ก.ย. 2558  เสาร์ 12 ก.ย. 58 0702 1459 8661
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 9 ก.ย. 2558  พุธ 9 ก.ย. 58 1187 3844 4944
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย. 2558  อาทิตย์ 6 ก.ย. 58 2119 2483 5272
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 5 ก.ย. 2558  เสาร์ 5 ก.ย. 58 6524 0128 8462
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 2 ก.ย. 2558  พุธ 2 ก.ย. 58 5484 9660 8001
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 1 ก.ย. 2558  อังคาร 1 ก.ย. 58 8889 2500 5630
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 28 ก.ย. 2557  อาทิตย์ 28 ก.ย. 57 4204 8867 5091
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 27 ก.ย. 2557  เสาร์ 27 ก.ย. 57 3336 5750 3143
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 24 ก.ย. 2557  พุธ 24 ก.ย. 57 1139 5667 7881
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 21 ก.ย. 2557  อาทิตย์ 21 ก.ย. 57 4725 4941 3415
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 20 ก.ย. 2557  เสาร์ 20 ก.ย. 57 7631 7415 2868
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 17 ก.ย. 2557  พุธ 17 ก.ย. 57 7518 6360 2270
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ย. 2557  อาทิตย์ 14 ก.ย. 57 6149 1273 6288
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 13 ก.ย. 2557  เสาร์ 13 ก.ย. 57 8099 8962 4343
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 10 ก.ย. 2557  พุธ 10 ก.ย. 57 0630 9607 8375
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอาทิตย์ ที่ 7 ก.ย. 2557  อาทิตย์ 7 ก.ย. 57 9906 5171 5755
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันเสาร์ ที่ 6 ก.ย. 2557  เสาร์ 6 ก.ย. 57 9887 2461 5959
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันพุธ ที่ 3 ก.ย. 2557  พุธ 3 ก.ย. 57 1427 2977 3831
  หวยมาเลย์ 4D งวดประจำวันอังคาร ที่ 2 ก.ย. 2557  อังคาร 2 ก.ย. 57 5249 5249 3363

สถิติหวยมาเลย์ magnum4d (แม็กนั่ม4d) ออกรายเดือน : มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม