รู้ก่อน ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม

ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม
☆ ประกันอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร? แล้วจะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษ เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ?
แล้วทำไมจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ ในเมื่อทำประกันชีวิตอยู่แล้ว?

ADVERTISEMENTรู้ก่อน ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม

ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม

ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะ โดยรวมความคุ้มครองถึงการสูญเสีย อวัยวะ หรือการพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุด้วยนั่นเอง (การคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์)

ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุก็อย่างที่บอกไปว่า เป็นการคุ้มครองชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการคุ้มครองที่ว่านี้หมายถึงการบรรเทาความเสียหาย (โดยการข่ายเงินชดเชย หรือให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล) จากเหตุการณ์อันไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นเอง นอกจากความคุ้มครองโดยตรงแล้ว ประกันอุบัติเหตุบางประเภท ยังสามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกัน ในกรณีที่ต้องสูญเสียโอกาสในการหารายได้ตามปกติอีกด้วย

ในปัจจุบันนั้น ประกันอุบัติเหตุบางประเภท ยังสามารถให้คุณซื้ออนุสัญญาคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนชี่จักรยานยนตร์ ประกันอุบัติเหตุสำหรับรถยนต์ เป็นต้น (โดยทั่วไปแล้วประกันอุบัติเหตุ จะไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว) ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี สำหรับคนที่มองหาประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองระหว่างการเดินทางด้วยยานพาหนะดังกล่าว

ประกันอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร?

ประกันประเภทนี้เหมาะสำหรับทุกคนนั่นแหละครับ เพราะการดำเนินชีวิตในยุคนี้ มักจะมีความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่เดินทางบ่อยครั้ง ทำงานกับความเสี่ยง ฯลฯ เหล่านี้ น่าจะมีประกันอุบัติเหตุติดตัวไว้อย่างน้อย 1 กรมธรรม์ เพราะหากคุณเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไป ก็สามารถเบิกเงินสินไหมทดแทนจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ พร้อมกันนั้น หากจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ก็สามารถเบิกเคลมได้ เป็นการลดภาระอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง

แล้วจะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษ เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ?

แน่นอนว่าให้มองที่เรื่องการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความพิการจากอุบัติเหตุ เป็นหลัก พร้อมกันนั้นก็ควรพิจารณาถึงส่วนย่อยๆ อย่างเช่น ความคุ้มครองหากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นข้อที่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการครอบคลุมถึงตรงจุดนี้ครับ (โดยทั่วไปจะมีการระบุจ่ายค่าชดเชยให้ที่ 50% ของอุบัติเหตุอย่างอื่นๆ เพราะเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าอุบัติเหตุอย่างอื่น)

แล้วจะเลือกทำประกันอุบัติเหตุอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ประกันประเภทนี้จะมีอยู่สองประเภท ได้แก่ อ.บ. 1 กับ อ.บ. 2 ถ้าหากพูดถึงความคุ้มครองแล้วจะเหมือนกันทั้งสองแบบ แต่ อ.บ. 2 จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามา เช่น ความผิดปกติของร่างกายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ เป็นต้น ซึ่งแบบประกันอุบัติเหตุ อ.บ. 2 จะมีเบี้ยที่แพงกว่าแบบ อ.บ. 1

แล้วทำไมจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ ในเมื่อทำประกันชีวิตอยู่แล้ว?

เพราะจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งการรักษาตัวค่อนข้างที่จะมีราคาแพง ดังนั้นความคุ้มครอง จึงจะมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของตรงนี้นั่นเอง