รู้หรือไม่ อาชีพผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถทำบัตรเครดิตได้

รู้หรือไม่ อาชีพผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถทำบัตรเครดิตได้

ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถทำบัตรเครดิต
☆ รู้หรือไม่ อาชีพผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของกิจการ ก็สามารถทำบัตรเครดิตได้
การทำบัตรเครดิตสำหรับเจ้าของกิจการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ วิธีการใช้บัตรเครดิต อย่างฉลาด ใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรสูงสุด

ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ วิธีการใช้บัตรเครดิต อย่างฉลาด ใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรสูงสุด

☆ การใช้บัตรเครดิต อย่างฉลาด คือการใช้บัตรเครดิตแล้วไม่เป็นหนี้ หรือใช้เพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่ม และรายจ่ายที่ลดลง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
ใช้เพื่อรับแต้มสะสม , ใช้เพื่อรับไมล์สะสม , ใช้เพื่อรับเครดิตเงินคืน , ใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ , ใช้โดยผ่านการวางแผน