รู้ก่อน ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม

รู้ก่อน ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม

ทำไมจึงควรทำประกันอุบัติเหตุ แม้ว่าจะมีประกันชีวิตแล้วก็ตาม
☆ ประกันอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร? แล้วจะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษ เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ?
แล้วทำไมจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ ในเมื่อทำประกันชีวิตอยู่แล้ว?