รู้ยัง รถหายไม่ต้องผ่อนกุญแจนะ

รู้ยัง รถหายไม่ต้องผ่อนกุญแจนะ

☆ รู้ยัง รถหายไม่ต้องผ่อนกุญแจนะ
ในกรณี ซื้อรถด้วยสินเชื่อรถยนต์เช่าซื้อแล้วรถหาย
ในกรณีที่รถหายระหว่างที่ผ่อนอยู่ จะทำอย่างไร?